čtvrtek 26. června 2008

Digitální budoucnost BBC

Britská veřejnoprávní BBC spolu s regulačním orgánem OFCOM pokračuje ve veřejné diskuzi nad budoucností modelu fungování i financování média veřejné služby v nejbližší i vzdálenější digitální budoucnosti. Je k tomu k dispozici například i speciální webová stránka : http://www.bbc.co.uk/thefuture.

Do diskuze se zapojují i politici, velmi aktivní je opoziční část britských poslanců. Jejich zajímavý návrh mohu zájemcům na vyžádání poskytnout v el. podobě. Očekává se, že z řady diskutovaných variant bude obecně využit model, kdy část „veřejné služby“ bude pro BBC zajišťovat soukromý sektor. Podobné diskuze i tendence jsou zřejmé i v našich podmínkách, nepočítáme-li lobbistické aktivity směřující zatím ke zvýšení honorářů některých zájmových profesních skupin.

Žádné komentáře: