úterý 10. června 2008

Komunikační výbor EK vydal aktualizovaný přehled příprav na ASO v Evropě.

Komunikační výbor DG pro IT a média Evropské komise (COCOM Communications Committee) vydal pracovní dokument, ve kterém je proveden souhrn jednotlivých strategií členských států EU v otázce přechodu na digitální televizní vysílání (COCOM08-27). Dokument mj. dělí státy EU podle plánovaného data ukončení analogového televizního vysílání. 4 státy již analogové TV vysílání ukončily, 6 jich plánuje ASO do roku 2010 a 12 do roku 2012 (včetně ČR), Bulharsko, Litva a Polsko spíše později a některé státyv ještě vlastní strategii nedokončily (Irsko a Portugalsko). Jednání k dokumentu na Výboru proběhne také zítra.

Žádné komentáře: