středa 18. června 2008

EPRA i o „must carry“, ale ne proti zrušení, naopak.

Tradiční téma dílčí části domácího mediálního trhu, kterým je podmínka tzv. „must carry“ obsažená v zákoně od roku 2006, se diskutovalo i na posledním zasedání evropské asociace mediálních regulačních orgánů EPRA. To se uskutečnilo v květnu Rize a zúčastnili se jej i zástupci Evropské komise ( DG Information Society and Media), Rady Evropy a EAO (the European Audiovisual Observatory) a všichni zástupci regulačních orgánů včetně RRTV. Šlo o dosud největší akci se 156 účastníky ze 43 zemí, akce v Praze v loňském roce způsobila finanční potíže RRTV kvůli financování, které se vyřešilo až státní dotací s téměř ročním odstupem. Problematika se podle dostupných informací řešila spíše z jiného pohledu, kdy podmínka povinného umístění TV programů byla silně z řad zástupců regulačních orgánů podpořena s výhradou na poměrně omezené kompetence některých regulačních orgánů v rozhodování a stanovení veřejného zájmu.

Rozhodnutí v věci stížností některých podnikatelských subjektů a lobbistů ve věci ČR se očekává v poměrně dohledné doby, zatím jsou jen neoficiální stanoviska a předpovědi....

Další zasedání EPRA bude na podzim v Dublinu (29.-31.10.2008).

Žádné komentáře: