středa 19. července 2017

Dovolba Rady ČRo - další kolo

Výzva předsedy PSP

Předseda Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby od 19. července do 2. srpna 2017 předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu 2 členů Rady Českého rozhlasu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. K návrhům se přikládají doklady uvedené v příloze.

Požadované náležitosti k návrhům kandidátů na volbu 2 členů Rady Českého rozhlasuŽádné komentáře: