středa 10. února 2016

Strategie přechodu na DVB-T2 má prodloužený termín předložení vládě - 30. červen 2016Z usnesení vlády k termínům předkládání strategických materiálů:
hb) Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
Původní termín:                31.03.2015
Prodloužený termín:         31.12.2015
Nový konečný termín:     31.01.2016,
hf)  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nutném pro realizaci opatření podle schválené Strategie správy rádiového spektra
Původní termín:                30.09.2015
Prodloužený termín:         31.12.2015
Nový konečný termín:     31.01.2016
hg) Návrh dalšího rozvoje zemského televizního vysílání, včetně postupu přechodu na technologicky vyšší standard DVB – T2, se zohlednění problematiky dalšího využívání kmitočtů v pásmu 700 MHz
Původní termín:                31.12.2015
Nový konečný termín:     30.06.2016,

Žádné komentáře: