středa 3. února 2016

Další dílčí novela zákona o ČT a Českém rozhlasu ve zkráceném schvalování


Jako poslanecký návrh 50 poslanců  je od konce ledna 2016 připravena předem avizovaná dílčí novela zákona o ČT a ČRo. - Sněmovní tisk 708 , Novela zákona  o České televizi a o Českém rozhlasu

Novela odstraňuje dosavadní nelogickou praxi, kdy Rada České televize nebo Českého rozhlasu odevzdává nezávisle na sobě výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu hospodaření. 

" Při tom v souladu s pravidly zdravého rozumu je jasné, že činnosti a prostředky na ně vynaložené jsou od sebe neodlučné. Oddělení zpráv stěžuje, ba znemožňuje sněmovně hodnotit činnost Rady..".  

Na sloučení zpráv panuje ve sněmovně všeobecná shoda, jak ukázala i rozprava nad zprávou o hospodaření ČT za rok 2013 ve výborech a na plénu Sněmovny. Sloučení zpráv obsahuje i věcný záměr velké novely televizního zákona, který chystá ministerstvo kultury. Sloučení podle návrhu poslanců podporuje i Rada České televize a Českého rozhlasu a generální ředitel České televize 
(i ČRo).

"Novela je předkládána jako poslanecký návrh jen proto, že legislativní práce ministerstva kultury nebude ukončena včas tak, aby očividně prospěšné změny mohly platit už od roku 2016."

Součástí je návrhu je i zkrácené řízení, tzn. aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.
 Žádné komentáře: