úterý 9. února 2016

Kdo zaplatí informační kampaň k II.TV digitalizaci? Jak se změna dotkne regionů a digitálního rozhlasu?
V souvislosti s návrhem Strategie rozvoje digitálního televizního vysílání  se řeší poměrně zásadní věci, které budou mít významný vliv na vysílání české televize, ale i regionálního vysílání a sekundární i rozhlasovou digitalizaci.  Materiál bude po vypořádání připomínek z meziresortu projednávat na konci února vláda. Z návrhů je zřejmé, že nutně dojde i ke změně legislativy, vč. úpravy Zákona o České televizi:

"Změny Zákona o ČT musí zohlednit současný i očekávaný stav DTT a jeho rozvoj, specifikovat garanci ČT na udržení a rozvoj základní veřejné služby DTT včetně regionálního a komunitního vysílání a specifikovat roli ČT při přechodu na DVB-T2 a technickoprovozní služby pro podporu regionálního a komunitního vysílání. 


Nově definovat naplňování veřejné služby z pohledu DTT ( jedná se o technickou úpravu zákona), 


Musí být zachován princip odpovědnosti ČT za sestavování datových toků a za jejich správu a předání k šíření zemskou sítí vysílacích radiových zařízení. V závislosti na dalším postupu digitalizace rozhlasového vysílání je třeba zvážit participaci Českého rozhlasu na této činnosti. Rozhlasové vysílání v DVB-T2 není považováno za perspektivní, ale lze o něm uvažovat v rámci regionální vrstvy (vysílací sítě) multiplexu veřejné služby. Zásadní změnou potřebnou pro úspěch přechodu na DVB-T2 je umožnění poskytovat provozně technické služby ČT pro regionální, komunitní a místní vysílatele a nastavení podmínek a pravidel takového vysílání.

Je třeba provést úpravu zaručující dostupnost kmitočtů pro obě vrstvy multiplexu veřejné služby tj. povinnost pro ČTÚ vyhradit kmitočty v rozsahu, tedy i pro regionální vrstvu (vysílací síť) multiplexu veřejné služby a to stejně jako nyní na žádost České televizi přídělem bez předchozího výběrového řízení podle ZEK. 

Návrh změn souvisejících se změnou Zákona o České televizi:

Zásadní podmínkou pro realizaci předkládané Strategie je role ČT v oblasti provedení informační kampaně a aktivity vedoucí k nastavení stabilního financování rozvoje a provozu DTT. Týká se to zejména regionálního vysílání, jehož rozvoj je spojen s terestrickým vysíláním a přitom efektivní využívání standardu DVB-T2 není v souladu s regionalizací. Nejlepším systémovým řešením je rozšíření činnosti ČT tak, aby poskytovala v regionálním multiplexu veřejné služby podporu vysílání malých regionálních vysílatelů a v případě potřeby i komunitních medií. Tuto povinnosti či možnost je třeba zapracovat do Zákona o České televizi a současně musí být nalezen a legislativně ošetřen způsob financování těchto aktivit ČT. Bez garantovaného zajištění dodatečných zdrojů pro ČT je předkládaná Strategie nerealizovatelná a bez rozšíření účasti ČT na procesu přechodu na DVB-T2 a souvisejícím rozvoji a provozu DTT nelze všech stanovených cílů do roku 2020 dosáhnout.... "
 

Žádné komentáře: