středa 24. února 2016

Dostanou ČT a ČRo "devadesátku"?

Návrh na formální zjednodušení předkládání výročních zprýáv veřejnoprávních médií je připraven k projednání na vládě. 

Poslanecký návrh zákona, který má obecnou podporu všech zastoupených sil, byl  rozeslán poslancům jako tisk 708/0 formálně dne 1. 2. 2016 (byl projednán na Volebním výboru).
Navrhovatelé navrhli sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (tzv. "devadesátka" § 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).


Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2016.Zařazeno na program nejbližšího zasedání  vládyv pondělí  29. 2. 2016.

Jde o návrh, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
          
 .....................................................................................................................................................
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České televizi

Čl. I  Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 302/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 3 se slova „Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize“ nahrazují slovy „Zprávu o činnosti a hospodaření České televize“.

 2. V § 8 odstavec 2 zní: „(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Zprávu o činnosti a hospodaření České televize do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Zpráva o činnosti a hospodaření České televize musí obsahovat rozpis financování všech hlavních činností televize a zdůvodněné stanovisko Rady, zda byly finanční prostředky vynaloženy účelně a v souladu s posláním České televize.“

 3. V § 8a odst. 9 se slova „Výroční zprávu o hospodaření České televize“ nahrazují slovy „Zprávu o činnosti a hospodaření České televize“.ČÁST DRUHÁ  Změna zákona o Českém rozhlasu

Čl. II Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 196/2009 Sb. a zákona č. 79/2015 Sb., se mění takto:

 1. V § 6 odst. 3 se slova „Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu“ nahrazují slovy „Zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu“.

 2. V § 8 odstavec 2 zní: „(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Zpráva o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu musí obsahovat rozpis financování všech hlavních činností televize a zdůvodněné stanovisko Rady, zda byly finanční prostředky vynaloženy účelně a v souladu s posláním Českého rozhlasu.“.

 3. V § 8a odst. 10 se slova „Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu“ nahrazují slovy „Zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu“.

 ČÁST TŘETÍ  ÚČINNOST Čl. III       Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Žádné komentáře: