neděle 13. prosince 2015

Ohrožuje Evropská komise svým rozhodnutím o nedovolené státní podpoře DVB-T i digitální rozhlas?Evropský soud potvrdil svým rozhodnutím povinnost vrácení již poskytnuté španělské státní podpory pro digitální pozemní televizní vysílání (260 miliónů €. Jde o kroky z roku 2005 a 2009, kdy španělské státní orgány přijaly řadu opatření zaměřených na usnadnění přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Cílem bylo dosáhnout 98% pokrytí španělské populace, obdobně jako před započetím procesu přechodu). 

V červnu 2013 Evropská komise na základě stížnosti satelitního operátora SES Astrapřijala rozhodnutí, ve kterém prohlásila podporu, přiznanou provozovatelům zemského televizního vysílání, za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem v celém Španělsku, s výjimkou autonomní oblasti Kastilie-La Mancha. Ve stejném rozhodnutí Komise nařídila vrácení podpor od příjemců. Španělsko, Baskicka, Galicijska a Katalánska, spolu s operátory, požádali generální Soudní dvůr, aby zrušil rozhodnutí Komise. Podle rozsudku ze dne 26. listopadu 2015 soudní tribunál zamítá všechny předchozí akcea potvrzuje rozhodnutí Komise. V argumentaci pak je mj. konstatováno, že žádná studie, předložené španělskými orgány, neodůvodnila volbu pozemní digitální platformy jako nadřazenou ostatním formám šíření mediálního obsahu.

Tribunál Evropského soudního dvora v Lucemburku tak potvrdil dřívější rozhodnutí Evropské komise nařizující vrácení státní podpory poskytnuté Španělskem provozovatelům zemského televizního vysílání. „Opatření, přijatá španělskými orgány, nebyla v souladu se zásadou technologické neutrality“ uvádí soud a dodává „Digitalizaci TV vysílání lze provádět technicky prostřednictvím pozemních, satelitních nebo kabelových platforem nebo prostřednictvím širokopásmového přístupu k internetu“. Toto rozhodnutí bude mít také precedentní dopad na případnou „státní pomoc“, pokud jde o digitalizaci rozhlasu (DAB atd).

Žádné komentáře: