pondělí 21. prosince 2015

Novela zákona o ČT a ČRo v roce 2016 nakonec bude - podle plánuVláda před týdnem schválila nový Legislativní plán na rok 2016 i s výhledem implementačních prací na další léta.
Nově je, proti přechozím návrhům,  zařazeno jako úkol pro Ministerstvo kultury předložení novely Zákona o ČT a ČRo a to již do dubna 2016 (do vlády).
Ministerstvo kultury neplánuje pro rok 2016 ani další období  ve svém resortu žádné zásadní  implementace evropských  směrnic a nařízení z mediální oblasti.

MPO 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 (13555/13)
Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalších právních předpisů 

Žádné komentáře: