úterý 20. března 2012

Vláda rozhodne o významné změně poplatků za kmitočty

V souladu s novelou ZEKu je připraven Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, který ve středu na svém zasedání projedná vláda.

Výsledek jednání vlády 21.3.2012: Vláda přerušila projednávání na měsíc.


Text návrhu ze závěru loňského roku je zde, připomínky ICT UNIE pak tady (dosavadní text nařízení vlády je k dispozici například zde).

"Důvodem pro změnu nařízení vlády o poplatcích jsou za prvé změny obsažené v tzv. implementační novele zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 468/2011 Sb., která nově zavádí možnost udělování individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely a upravuje udělování krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, u kterých stanoví novela jednotný poplatek. V tomto směru je tedy upravováno nařízení vlády o poplatcích, kdy se zavádí procentní koeficient poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální vysílání a ruší se ustanovení upravující poplatky za krátkodobé oprávnění...."

Návrh nařízení vlády ve střednědobém horizontu povede ke splnění cílů stanovených ve státní politice v elektronických komunikacích – Digitální Česko a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí.

Nově se zavádí procentní koeficient poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální vysílání a ruší se ustanovení upravující poplatky za krátkodobé oprávnění.

Návrh reaguje mj. i na skutečnost, že někteří držitelé UMTS přídělů je plnohodnotně nevyužívají a nyní budou podléhat povinnosti úhrady poplatků( nebudou-li o ně chtít přijít).

Tyto poplatky by měly státnímu rozpočtu přinést již tento rok desítky milionů korun.


Návrh počítá s účinností dnem 1. května 2012.

Žádné komentáře: