pondělí 19. března 2012

Materiál NKS na jednání vlády

Na jednání vlády ve středu 21. března 2012 je zařazena k projednání informace NKS - Čerpání rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2011 (č.j. 230/12 Předkládají: ministr vnitra a ministryně kultury).

Materiál vychází ze skutečného stavu čerpání zvláštního účtu v loňském roce. Příjmy účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2011 dosáhly 278 906 tis. Kč a byly oproti předpokládanému rozpočtu na rok 2011 nižší o 201 094 tis. Kč.

Hlavní příčinou ponížení výnosu z reklam byl pokles reklamního trhu a ukončení vysílání reklamy na hlavních programech České televize v souladu z přijatou novelou zákona o ČT a v ní obsaženém urychlením termínů proti dosavadnímu zákonnému rámci. Kampaň, která je nejnižší položkou rozpočtu po mandatorních výdajích, byla provedena plnohodnotně, i když s výraznými úsporami.
Rozpočet skončil jako vyrovnaný, včetně vytvořené rezervy dle zákona pro dočerpání v roce 2012 ( v zákonem dané výši 18 mil.Kč, čerpání bude reálně výrazně sníženo).

Žádné komentáře: