středa 7. března 2012

EK zasáhla do snahy oddálit levnější telefonování, zatím ve Španělsku

Evropská komise pozastavila plány španělského telekomunikačního regulátora (CMT) na roční odklad zavedení levnějších mobilních terminačních poplatků (mobile termination rates = MTRs),tzn. sazby provozovatelů mobilních sítí za poskytování hlasových hovorů. Tyto náklady jsou zahrnuty v konečných cenách pro zákazníky. CMT nad rámec svého původního plánu, konzultovaného s EK, navrhl "levnější sazby" až na leden 2014, tedy o rok později, než v doporučeném termínu od Evropské komise.

EK argumentuje nyní i tím, že Španělé mají právo na levnější volání, zejména nyní v době ekonomické krize...

Podle harmonogramu v dřívejším doporučení EK ve zprávě za rok 2009 (viz IP/09/710 a MEMO/09/222 ) by poplatky v rámci nákladově orientovaných cen mobilního volání měly být uplatněny v zemích EU do 31. prosince 2012.

Z doporučení EK -
"Evropská komise dnes telekomunikačním regulačním orgánům v EU vydala jasné pokyny o metodě založené na nákladech, jež se má používat pro výpočet sazeb za ukončení volání – velkoobchodních poplatků, které si operátoři účtují za propojení hovoru ze sítě jiného operátora, zahrnutých v telefonním účtu každého spotřebitele. Tyto pokyny mají formu„doporučení“, které jsou vnitrostátní regulační orgány povinny „v nejvyšší možné míře zohlednit“. Doporučení konkrétně uvádí, že by sazby za ukončení volání na vnitrostátní úrovni měly vycházet výhradně ze skutečných nákladů, které propojováním vzniknou efektivnímu operátorovi. Odstranění zkreslených cen u telefonních operátorův celé EU sníží spotřebitelské ceny hlasového volání v rámci členských států a mezi nimi..."

Žádné komentáře: