pátek 1. srpna 2014

Do DVB-T2 pozvolně a po roce 2021Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve své gesci řeší tematiku budoucího přechodu na nový digitální standard vysílání rozhlasu a televize označovaný jako DVB—T2. Dnes proto odeslalo odpovědi na dotazy pracovní skupiny v rámci Radio Spectrum Policy Group (RSPG), což je poradní orgán Evropské komise. Dotazník se týká využití pásma 700 MHz, které je nyní využíváno převážně k terestrickému (zemskému) televiznímu a radiovému vysílání.

MPO ve svém stanovisku pro RSPG zdůraznilo, že jakékoli faktické kroky k přechodu na nový digitální standard DVB—T2 nebudou realizovány před rokem 2021. Současný digitální standard DVB—T bude nicméně funkční ještě několik dalších let. 

MPO přitom zásadním způsobem zohledňuje skutečnost, že nadpoloviční většina českých domácností je dosud odkázána na stávající terestrické vysílání a překotná změna, kterou nikdo ze zemí EU nerealizuje, by znamenala velké investice z rodinných rozpočtů do nových přijímačů. Proto MPO s dotčenými orgány a institucemi připraví takový postup, při kterém budou veškeré změny spojené s přechodem na digitální standard DVB—T2 naplánovány tak, aby občané ČR měli volbu souběhu stávajících a nových technologií a možnost rozhodnout se pro nové technologie svobodně na základě využívání více televizních a rozhlasových kanálů a programů. To bude spojeno také s motivací výrobců a prodejců spotřební elektroniky, kteří posléze nabídnou na trhu nejnovější televizní a rozhlasové přijímače. 

Nadpoloviční většina českých domácností je dosud odkázána na stávající terestrické vysílání a překotná změna, by znamenala velké investice z rodinných rozpočtů do nových přijímačů.


Žádné komentáře: