středa 9. července 2014

Návrh zákona o Českém rozhlasu míří se souhlasem vlády do Sněmovny

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pčředložený ministrem kultury, schválila na dnešním zasedání česká vláda (č.j. 599/14 - bod 13 schůze vlády 2.7.2014). Návrh byl vypracován v souladu s platným Plánem legislativních prací vlády na rok 2014.

Cíl návrhu zákona
 Obecným cílem návrhu zákona je uspokojit potřeby posluchačů rozhlasového vysílání, ze strany Českého rozhlasu pak vytvořit optimální mix formátů stanic tak, aby Český rozhlas plnil zákonem daný úkol poskytovat kvalitní veřejnou službu. Konkrétním cílem je pak dostatečné pokrytí posluchačů signálem v pásmu velmi krátkých vln (dále jen "VKV") a umožnění příjmu stanice mluveného slova vysílané Českým rozhlasem širšímu okruhu posluchačů.

Návrhem se následně bude zabývat Poslanecká sněmovna a následně Senát.
--------------------------------------------------------------------------------------

Hlavním účelem navrhované právní úpravy je vytvořit změnou zákona o Českém rozhlasu podmínky pro rozšíření možností příjmu stanice mluveného slova Českého rozhlasu, Českého rozhlasu Plus v pásmu velmi krátkých vln. Tato stanice posluchačům kromě zpravodajství přináší náročnější publicistiku a vzdělávací pořady zejména v oblasti vědy.  V současné době stanice Český rozhlas Plus vysílá v Praze a okolí na 92,6 MHz v době 6:00-10:00 a 17:00-20:00. Po celý den pak stanice vysílá ve všech digitálních sítích, na internetu i na většině chytrých mobilů a v pásmu středních vln po celé České republice od 16.00 do 24.00 hodin na kmitočtech 639, 954 a 1332 kHz. Navrhovaná právní úprava tak umožňuje Českému rozhlasu výrazně zkvalitnit naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání.

Připojeným návrhem změny zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se napravují legislativně technické nedostatky jeho novelizace zákonem č. 496/2012 Sb., mění se termín předkládání Výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Poslanecké sněmovně, a pro stanici Český rozhlas Plus se zakotvuje zákaz zařazování reklamy a teleshoppingu.

 Návrh zákona byl prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády e-KLEP dne 14. dubna 2014 postoupen do meziresortního připomínkového řízení připomínkovým místům určeným podle legislativních pravidel vlády se lhůtou pro sdělení připomínek do 15. května 2014.

Připomínky nebo sdělení, že k předloženému návrhu zákona připomínky nemají, zaslala všechna oslovená připomínková místa.Návrh zákona byl na jednání vlády po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložen bez rozporu.   


- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tabulka 1: Podíl veřejnoprávního rozhlasového vysílání v jednotlivých evropských zemích na rozhlasovém trhu příslušných zemí:


2004
2008
2012
Švýcarsko – italská část
83,0
84,0
82,0
Dánsko
68,0
69,0
77,3
Rakousko
81,0
78,0
75,0
Švédsko
63,6
62,7
68,9
Norsko
60,0
68,0
66,0
Švýcarsko – francouzská část
63,0
65,0
66,0
Švýcarsko – německá část
66,0
68,0
65,0
Belgie – V
76,5
64,0
60,6
Velká Británie
53,7
55,6
54,7
Německo
56,1
57,1
53,9
Finsko
50,0
52,0
53,0
Belgie - F

31,6
33,8
Estonsko
38,7
35,5
32,7
Nizozemí
29,3
30,1
32,3
Slovensko

27,2
31,0
Irsko
40,3
33,9
30,0
Maďarsko
21,3
24,1
27,1
Francie
22,9
20,3
23,1
Česká republika
27,2
23,0
21,2
Portugalsko
10,7
11,9
9,0
Španělsko

5,9
7,6
Srbsko

10,3
6,6

Žádné komentáře: