sobota 26. července 2014

Končící eurokomisařka pro digitální agendu: „Ke skutečně jednotnému trhu máme evidentně stále daleko,"

Evropská komise  zveřejnila zprávu o telekomunikačním trhu a regulaci v tomto odvětví v EU (PDF). Zpráva se věnuje období let 2012–2013. 

Hlavní závěry zprávy: 
  • příjmy odvětví v roce 2013 opět poklesly, investice však začínají růst,
  • s narůstající popularitou internetové telefonie (VoIP) klesá zájem o využívání tradičních telefonních služeb,
  • rychle narůstá objem datových přenosů,
  • v EU jsou ceny hlasového volání do mobilní sítě a datových služeb vyšší než v USA, zatímco USA vykazuje vyšší míru používání mobilních služeb, což vede k vyššímu „průměrnému výnosu na jednoho uživatele“ v USA,
  • cíl na rok 2012 pro udělení konkrétních pásem spektra splnily pouze Dánsko, Německo, Lotyšsko a Malta. 21 členských států nakonec cíl v roce 2013 splnilo, zpožděné přidělení pásma 800 MHz však výrazně zpomalilo zavádění mobilních služeb 4G v celé EU,
  • doba potřebná k získání povolení k zavádění nových sítí se pohybuje od několika dní po několik let podle toho, kde v EU se síť buduje. Většina orgánů stále nepovoluje podávání žádostí v elektronické formě.
Zpráva za ČR je zde (PDF)

Žádné komentáře: