středa 4. září 2013

Konference o médiích, o volbách, o ženách pečovatelkách....ad.Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem 
pořádá konferenci 
Mediální reflexe 
pořádanou ve dnech 24. - 25. září 2013 v Telči
(Jezuitská kolej, Náměstí Zachariáše z Hradce 2)

Program konference
Úterý 24. září
Hlavní panel: Volby a jejich mediální obraz (předvolební vysílání, volební zpravodajství, prezentace politických stran atd.)

Moderuje: Jan Pokorný

Členové panelu: Josef Fišer, Kateřina Kalistová, Štěpán Kotrba, Jaromír Volek,
Jakub Železný

Odpolední panel 1: Klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin (labelling)
Členové panelu: Vilma Hušková, Miloš Mistrík, Vlasta Roškotová, Petra Smolíková

Odpolední panel 2:
Stereotypy a mýty v médiích
Členové panelu: Jarmila Balážová, Věra Čarná, Jan Křeček, Pavel Kubina,
Lenka Vochocová

Středa 25. září
Hlavní panel: Role, postavení a možnosti médií veřejné služby v současném mediálním prostředí
Moderuje: Jakub Železný
Členové panelu: Peter Duhan, Petr Dvořák, Jan Jirák, Václav Mencl, Petr Obrovský

Anotace jednotlivých panelů:
Panel 1 – Volby a jejich mediální obraz (předvolební vysílání, volební zpravodajství, prezentace politických stran atd.)
Rozhlasové a televizní vysílání hraje významnou roli při utváření veřejného mínění a to především v čase před volbami. Jakým způsobem lze zajistit, aby předvolební vysílání bylo objektivní a vyvážené? Na základě jakého klíče jsou zváni hosté do předvolebního vysílání? Co je a co není politická reklama?
Panelisté: Josef Fišer (sociolog), Kateřina Kalistová (předsedkyně RRTV), Štěpán Kotrba (mediální analytik), Jaromír Volek (Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU), Jakub Železný (ČT)

Panel 2 – Klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin (labelling)
V současnosti neexistuje v ČR systém klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin, tzv. labelling, byť se o toto téma dlouhá léta zajímají jak legislativní, tak exekutivní složky státu. Proč zatím nebyl zaveden nástroj, který významným způsobem přispívá k ochraně dětí a mladistvých před nevhodným obsahem a umožňuje rodičům rychlou orientaci v nabízených pořadech?
Panelisté: Vilma Hušková (RRTV), Miloš Mistrík (předseda slovenské Rady pre vysielanie a retransmisiu), Vlasta Roškotová (ATO), Petra Smolíková (Ministerstvo kultury)

Panel 3 – Stereotypy a mýty v médiích
Žena pečovatelka, nepřizpůsobivý Rom, Rus mafián, hloupá blondýna, zdravotně postižený chudáček. Stereotypy jsou součástí sociální konstrukce reality, nicméně ne každý stereotyp pomáhá ve své jednoduchosti k lepší orientaci ve světě. Jakým způsobem pracují média se stereotypy a jak nebezpečná stereotypizace určité skupiny může být?
Panelisté: Jarmila Balážová (Romea), Věra Čarná (Newton Media), Jan Křeček (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK), Pavel Kubina (FTV Prima), Lenka Vochocová (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK)

Panel 4 – Role, postavení a možnosti médií veřejné služby v současném mediálním prostředí
Co odborník, to definice veřejnoprávnosti. Média veřejné služby ovšem nemohou rezignovat na plnění této specifické funkce, kterou ve společnosti mají. Jak plní Česká televize a Český rozhlas svou veřejnoprávní úlohu? Jakým výzvám čelí veřejnoprávní média v dnešním mediálním prostředí? Jak rozvoj technologií ovlivňuje, a do budoucna bude ovlivňovat, podobu a program vysílání?
Panelisté: Peter Duhan (ČRo), Petr Dvořák (ČT), Jan Jirák (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, MUP), Václav Mencl (předseda Volebního výboru PS PČR), Petr Obrovský (ČT)
Poznámka:

Žádné komentáře: