čtvrtek 12. září 2013

EK s nejambicióznějším plánem reformy telekomunikčního trhu za posledních 26 letEvropská Komise navrhuje zásadní krok k jednotnému telekomunikačnímu trhu

·         Mobilní tarify pro celou EU bez příplatků za roaming;
·         jednodušší pravidla, která firmám pomohou více investovat a expandovat za hranice;
·         poprvé v historii celoevropská ochrana neutrality internetu;
·         zrušení příplatku za mezinárodní hovory v rámci Evropy.


Evropská komise dnes přijala podle své tiskové zprávy  nejambicióznější plán reformy telekomunikačního trhu za posledních 26 let

Hlavními prvky dnešního balíčku, které mají tyto problémy řešit, jsou: 

Zjednodušení pravidel EU pro poskytovatele telekomunikačních služeb

Jediné povolení k poskytování služeb ve všech 28 členských státech (namísto dosavadních 28 jednotlivých povolení), požadavek zákonného omezení regulace dílčích telekomunikačních trhů (jež má vést k nižšímu počtu regulovaných trhů) a další harmonizace způsobů, jimiž si poskytovatelé mohou pronajmout přístup k sítím, které vlastní jiné společnosti, aby tak mohli poskytovat konkurenční služby.

Likvidace příplatků za roaming

Poplatky za příchozí hovory na cestách po EU budou od 1. července 2014 zakázány. Společnosti budou mít dvě možnosti: buď nabídnou tarify platné v celé Evropské unii („v cizině jako doma“), jejichž cena bude záviset na domácí konkurenci, nebo svým zákazníkům umožní rozdělit využívané služby a vybrat si pro roamingové služby jiného operátora, který nabízí levnější tarif (aniž by si museli kupovat novou SIM kartu). Vychází se zde z nařízení z roku 2012 o roamingu, které provozovatelům ukládá snížení velkoobchodních cen dat o 67 % do července 2014. 

Konec vyšších cen za mezinárodní volání po Evropě

Společnosti dnes většinou účtují za volání z pevné linky i mobilu z domácí sítě spotřebitele do jiných zemí EU vyšší ceny. Dnešní návrh by přinesl změnu: společnosti by nesměly účtovat za hovor v rámci EU více než za běžný dálkový hovor. Hovory z mobilního telefonu by v rámci celé EU nesměly být dražší než 0,19 € za minutu (bez DPH). Společnosti by stanovily takové ceny, aby si pokryly objektivně oprávněné náklady, ale zřekly by se svévolně nastaveného zisku z hovorů v rámci EU. 

Právní ochrana otevřeného internetu (neutrální internet)

Bude zakázáno blokovat a omezovat internetový obsah, a uživatelé tak budou mít přístup k neomezenému a otevřenému internetu bez ohledu na cenu či rychlost svého internetového připojení. Společnosti budou moci zákazníkům i nadále poskytovat „zvláštní služby“ se zárukou kvality (jako je IPTV, video na vyžádání, aplikace včetně lékařských zobrazovacích systémů s vysokým rozlišením či virtuálního operačního sálu a cloudové aplikace pro klíčová firemní data velkého objemu), pokud to nebude na úkor rychlosti internetu, k níž se zavázali ostatním zákazníkům. Spotřebitelé by měli právo kontrolovat, zda je rychlost internetu taková, za jakou platí, a odstoupit od smlouvy, nebudou-li závazky plněny.

Nová práva pro spotřebitele a úplná harmonizace těchto práv v celé EU

Budou zaručena nová práva, např. právo na smlouvu v běžně srozumitelném jazyce s větším množstvím srovnatelných informací, větší právo změnit poskytovatele či smlouvu, právo na smlouvu pouze na 12 měsíců, nepřeje-li si zákazník smlouvu na delší dobu, právo odstoupit od smlouvy, nedodává-li poskytovatel slíbenou rychlost internetu, a právo přesměrovat elektronickou poštu na novou e-mailovou adresu po změně poskytovatele internetu. 

Koordinované přidělování spektra 

Zaručí, aby měli Evropané širší přístup k mobilnímu připojení 4G a Wi-Fi. Mobilní operátoři budou moci díky lepší koordinaci načasování, doby trvání a jiných podmínek přidělování spektra vypracovat účinnější plány přeshraničních investic. Členské státy budou nadále vybírat a také využívat související poplatky od mobilních operátorů a přidělování spektra bude probíhat v souvislejším rámci. Takový rámec rovněž pomůže rozvoji trhu s moderním telekomunikačním vybavením.

Větší jistota pro investory

Druhým prvkem zmíněného balíčku je Doporučení k metodice výpočtu nákladů a nediskriminaci. Doplňuje navrhované nařízení a bezprostředně s ním souvisí. Cílem tohoto dokumentu je zvýšit jistotu investorů, zvýšit úroveň jejich investic a zmírnit rozdíly mezi regulačními orgány. To přinese jednak další harmonizaci a stabilizaci nákladů, kterou mohou příslušní poskytovatelé účtovat za to, že jiným poskytovatelům poskytnou přístup do svých stávajících metalických sítí, a dále pak jistotu, že subjekty, jež o něj žádají, mají do sítí skutečně rovnocenný přístup. Bude-li zaručen takový konkurenční tlak a nediskriminace, bude ceny za velkoobchodní přístup k širokopásmové síti nové generace stanovovat trh, a nikoli regulační orgány, což bude pro provozovatele v konečném důsledku znamenat menší administrativní zátěž. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-single-telecom-market-growth-jobs
 

Text komunikátu  z 11.9.2013 COM(2013) 634 v PDF je zde v angličtině a v češtině 

Žádné komentáře: