pondělí 17. října 2016

Digitální rozhlas v ČR formálně pokročil....


Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání 14. října mj. souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu změny části Plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz. 
Tento krok tak reaguje na vládou přijaté usnesení k návrhu rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu a s tím související Koncepci rozvoje zemského digitálního vysílání. Úprava plánu využití spektra umožňuje využití národních skupinových přidělení provozovatelem sítě Českého rozhlasu, určených pro šíření digitálního zemského vysílání. Lhůta pro využívání skupinových přidělení je omezena do konce roku 2021 a využití kmitočtů je podmíněno úspěšnou mezinárodní koordinací.1 komentář:

Martin Holík řekl(a)...

Každý krůček dobrý...