sobota 7. února 2015

ROADMAP FOR THE EVOLUTION OF DIGITAL TVSdružení  DigiTAG ve spolupráci s Analysys Mason vydalo novou zprávu „Digitag roadmap report“(PDF), která srovnává současné i budoucí technologické platformy pro distribuci televizního vysílání, zejména ve vztahu k digitální formě šíření. Po ukončení analogového TV vysílání v drtivé většině evropských zemích se nyní silně diskutuje využití disponibilního kmitočtového spektra vč. vymezení jeho části pro jiné než čistě vysílací služby.
Digitální TV dnes jako hlavní zdroj příjmu TV zahrnuje 43% domácností v Evropě (cca 250 milionů diváků), pokrytí je k dispozici pro 98% evropské populace. DVB je také dominantní platformou pro volné vysílání obsahu veřejné služby. Nová zpráva se zabývá současnými a předpokládanými migracemi k jiných platformám, resp. rozvojem aplikací dalších nových technologií - i v rámci digitální televize. Studie tak postihuje jak upgrade formátů televizních programů SD, HD, UHD),tak  technologií kódování (MPEG-2, MPEG-4 AVC, HEVC)  i přenosových standardů (DVB-T, DVB-T2 ). Současně shrnuje stav  doplňkových technologií k DVB-T (HbbTV, MHEG-5, MHP).

V podstatě hlavním cílem společné analýzy ale bylo dodání argumentů pro zachování kmitočtové kapacity pro televizní vysílání, které potřebuje více času na harmonizování nových technologií a jejich kompatibilitu s novými možnostmi. Závěrem je jasně konstatuje, že televizní vysílání v dohledné budoucnosti bude (minimálně do roku 2030) hlavním zdrojem příjmu audiovizuálního obsahu.

Žádné komentáře: