úterý 7. října 2014

Regulérní digitální rozhlas o kousek blíž.....NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA
Strategie správy spektra, ČTÚ, 2014

2.3.2.2. Cíle a realizace strategie – III. pásmo, digitální vysílání
Pro zavádění a rozvoj digitálního rozhlasového a multimediálního jednosměrného vysílání pro mobilní uživatele je určeno III. pásmo (VHF). S přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v tomto dokumentu má Úřad záměr zpřístupnit III. pásmo26 pro digitální rozhlasové vysílání s využitím závěrů z konzultace k využití III. pásma, kterou uveřejnil Úřad na svých stránkách27 v srpnu 2013. Mezinárodní Dohodou Ženeva, 2006 [17] jsou pro digitální vysílání České republice přiděleny bloky v rámci geograficky vymezených území (skupinová přidělení) za předpokladu dodržení dohodnutých úrovní signálu na hranicích těchto území.

O dalším vývoji v pásmu FM Úřad rozhodne na základě upřesnění budoucího rozvoje28 vysílání DAB v souladu se zákonem [13], zejména ustanoveními § 5 a § 12 (lhůty platnosti licencí k provozování vysílání), a s vládním dokumentem, který bude přijat k rozvoji zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu.

Zdroj ČTÚ

Žádné komentáře: