pátek 23. září 2016

Za 14 dní bude jasněji o směru mediálních legislativních změn

Počátkem října bude jasněji o dlouho připravovaných změnách české mediální legislativy, které se poměrně zásadně dotknou zejména fungování veřejnoprávních médií.  Vláda ČR  se vrátí k přerušené debatě k novele mediálních zákonů. 
Současně  končí resortní  připomínkování návrhů změn zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu, opět z dílny Ministerstva kultury. Po jejich vyhodnocení a vypořádání případných  připomínek bude  připraven finální návrh k projednání a příp. schválení opět na vládní úrovni. Další vývoj se odvine od projednávání v Parlamentu ČR, zejména pak v Poslanecké sněmovně, jejiž mandát bude po letní přestávce končit na podzim 2017.

Mezitím Volební výbor PSP na svém zářijovém zasedání schválil Výroční zprávy o hospodaření  ČRo, ČT i ČTK za rok 2015, finální souhlas ale musí ještě schválit plénum Sněmovny.
12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 272/16 Předkládá: ministr kultury


Výsledek jednání vlády: 
Projednávání bylo přerušeno do 5. října.

Žádné komentáře: