pondělí 29. srpna 2016

Usnesení vlády k digitálnímu rozhlasuUSNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. srpna 2016 č. 730

k návrhu rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu

Vláda
I.       schvaluje návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu, uvedený         v části III materiálu čj. 1040/16;
II.     ukládá ministrům kultury, průmyslu a obchodu a předsedům Rady Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání postupovat podle opatření uvedených v návrhu rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu.

Provedou:
ministři kultury,
průmyslu a obchodu,
předsedové Rady Českého telekomunikačního úřadu,
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

---------------------

22.       Návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu
            čj. 1040/16

            Vláda projednala materiál předložený ministrem kultury a přijala
            usnesení č. 730.

            Části projednávání se zúčastnil předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

            Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
 

Žádné komentáře: